22 marca 2019

KONSULTACJE Z RODZICAMI

W dniu 1 kwietnia 2019 r. / poniedziałek / w godz. 17.00- 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców. Konsultacje odbędą się wg ustalonego harmonogramu.

22 marca 2019

Dni Otwarte w SP 17 już za nami...


 

 

 

 

 

18 marca 2019

Dzień Otwarty w SP 17

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Stanisława Ligonia w Żorach przy ulicy Dąbrowskiego 15 zapraszają Rodziców wraz z dziećmi klas I-VII na Dzień Otwarty, który odbędzie się w czwartek 21 marca 2019 roku od godziny 17.00.
W programie:
• podróż po zakamarkach naszej szkoły,
• ciekawe zajęcia edukacyjne,
• zwiedzanie sal lekcyjnych,
• słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJDŹ-ZOBACZ-DOWIEDZ SIĘ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 marca 2019

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 17 im. Stanisława Ligonia w Żorach ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020:
• dzieci 7- letnich urodzonych w 2012 r.,
• dzieci 6 - letnich urodzonych w 2013 r.
Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:
• Dzieci urodzone w 2012r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.sp17.zory.pl)
• Dzieci urodzone w 2013r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców, do którego należy dołączyć:
1) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej lub
2) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dzieci zapisywać można w sekretariacie szkoły – budynek przy ul. Dąbrowskiego 15 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 do 29 marca 2019r.
Druk do pobrania: Zgłoszenie do obwodowej Szkoły Podstawowej

15 marca 2019

AKCJA SEGREGACJA

Po raz kolejny zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji szkolnych zbiórek odpadów 2018/2019. W tym roku szkolnym zbierane są: nakrętki plastikowe, płyty CD, telefony komórkowe, baterie. Odpady należy pakować w sposób gwarantujący bezpieczny transport, podpisać: imię i nazwisko, klasa, ilość odpadów i dostarczyć do wychowawcy bądź p. Sylwii Sauer / p. Monika Czaja (sala 109, 308).
Nakrętki i baterie są zbierane przez cały rok szkolny.
Terminy zbiórek płyt CD – 5 kwietnia 2019r.
Terminy zbiórek zużytych telefonów komórkowych- 18 marca 2019r
.
Dla najlepszych zbieraczy odpadów czekają nagrody.
Nagrodą dla klasy, która zbierze największą ilość baterii w szkole jest seans filmowy w kinie Na Starówce w Żorach pod koniec roku szkolnego.
Zachęcamy wszystkie klasy do wzięcia udziału w akcji Segregacja.

14 marca 2019

Dni otwartych drzwi w żorskich szkołach ponadpodstawowych 21 marca 2019 r.

Harmonogram wizyt dla absolwentów klas gimnazjalnych i podstawowych (godzina wyjścia z G/SP i kolejność odwiedzin w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych)
HARMONOGRAM WIZYT DLA ABSOLWENTÓW KLAS GIMNAZJALNYCH.
HARMONOGRAM WIZYT DLA ABSOLWENTÓW KLAS PODSTAWOWYCH.

14 marca 2019

Szkolny konkurs ekologiczny
organizowany z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2019 r. jest ochrona zagrożonych gatunków.
Regulamin konkursu:
1. Temat: Zagrożone gatunki.
2. Rodzaj pracy: wykonanie przestrzennego modelu (dowolnie wybranego zwierzątka zagrożonego wyginięciem) z odpadów.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VII.
4. Komisja oceniać będzie: estetykę pracy, pomysłowość.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa przedstawionego gatunku.
6. Termin dostarczania prac: 4.04.2019r. do p.Sauer/ p. Czaja (sala109).
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Zapraszamy!

12 marca 2019

Zaproszenie do konkursów
organizowanych przez Hospicjum im. Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursach: "Lubię pomagać chorym" (dla klas I-III) i "Krótki komiks o pomaganiu" (dla klas IV-VII) organizowany przez Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. Regulaminy konkursów dostępne są w załącznikach. Prace można składać do 19.04.2019 r. w świetlicy szkolnej. Do każdej pracy konkursowej musi zostać dołączona podpisana zgoda rodzica/opiekuna prawnego i podpisany obowiązek informacyjny dostępny na świetlicy.
Regulamin konkursu "Lubię pomagać chorym".
Regulamin konkursu "Krótki komiks o pomaganiu".

12 marca 2019

RADA RODZICÓW ZAPRASZA

Rada Rodziców zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie, które odbędzie się w najbliższy wtorek 19 marca br. o godzinie 17.30 w jadalni szkolnej.

8 marca 2019

Harmonogram rekolekcji wielkopostnych
dla klas I-VII w dniach 11.03.-13.03.2019 roku

Klasy I-III
Poniedziałek
11.03.2019r.- w tym dniu klasy I-III nie mają rekolekcji. Ilość lekcji wg planu poniedziałkowego z wyłączeniem religii i języka angielskiego wg następującego harmonogramu:
Klasa 1a 8.00- 11.15 sala 207
Klasa 1b 8.00- 11.15 sala 206
Klasa 1c 8.00- 11.15 sala 203
Klasa 2a 8.00- 10.30 sala 211
Klasa 2b 8.00- 10.30 sala 204
Klasa 2c 8.00- 11.15 sala 209
Klasa 2d 8.00- 11.15 sala 205
Klasa 3a 8.00- 11.15 sala 208
Wtorek 12.03.2019r.-klasy wychodzą do kościoła na rekolekcje i warsztaty na godzinę 9.00 zakończenie około godziny 10.45. W tym dniu klasy I-III nie mają lekcji.
Środa 13.03.2019r.- klasy wychodzą do kościoła na mszę świętą na godzinę 10.00 zakończenie około godziny 11.00. W tym dniu klasy I-III nie mają lekcji.
Klasy IV, V, VI
Poniedziałek 11.03.2019r.-klasy wychodzą do kościoła na rekolekcje i warsztaty wg poniższego harmonogramu. W tym dniu klasy IV-VI nie mają lekcji.
I tura – klasy 4a, 4b, 4c, 4d oraz 5a, 5b, 5c, 5d godzina 9.00 do 10.30
II tura – klasy 5e, 5f, 5g, 5h oraz 6a, 6b, 6c, 6d, 6e godzina 10.30 do 12.00
Wtorek 12.03.2019r.- w tym dniu klasy IV-VI nie mają rekolekcji. Klasy przychodzą do szkoły wg planu.
Środa 13.03.2019r.- klasy 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d,5e, 5f, 5g, 5h wychodzą do kościoła na mszę świętą na godzinę10.00 zakończenie około godziny 11.00. W tym dniu klasy nie mają lekcji. Klasy 6a, 6b, 6c, 6d, 6e wychodzą do kościoła na mszę świętą na godzinę11.30 zakończenie około godziny 12.30.
Klasy VII
Poniedziałek 11.03.2019r.-klasy VII wychodzą do kościoła na rekolekcje i warsztaty na godzinę 12.30 -14.00 Klasy VII przychodzą do szkoły na godzinę 10.00 pod opieką wychowawcy piszą próbny test ósmoklasisty z języka polskiego.
Wtorek 12.03.2019r. klasy VII wychodzą do kościoła na rekolekcje i warsztaty na godzinę 12.30-14.00 Klasy VII przychodzą do szkoły na godzinę 10.00 pod opieką wychowawcy piszą próbny test ósmoklasisty z matematyki.
Środa- 13.03.2019r. – MSZA ŚWIĘTA- klasy VII wychodzą do kościoła na godzinę 11.30 Klasy VII przychodzą do szkoły na godzinę 9.30 pod opieką wychowawcy piszą próbny test ósmoklasisty z języka angielskiego.
Obiady będą wydawane od godziny 10.30 do 13.00
Świetlica pracuje wg stałego harmonogramu 6.30- 16.30

8 marca 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II SZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”

Jury konkursu w składzie: Tomasz Steuer, Agnieszka Steuer, Magdalena Hefele, Joanna Gajda, Katarzyna Łapińska, Mariola Małek (kategoria taniec i inne umiejętności) oraz Anita Ziółkowska, Tomasz Steuer, Agnieszka Steuer, Agata Tokarz, Mariola Małek, Małgorzata Salamon (kategoria śpiew i gra na instrumencie) po przeanalizowaniu 24 prezentacji wytypowało następujących laureatów:Wyniki
Wszystkim laureatom gratulujemy! Dziękujemy jednocześnie za sportowy doping zgromadzonej publiczności. Przypominamy, że nagrody rozdane zostaną na koniec roku szkolnego.

4 marca 2019

Pasowanie na czytelników uczniów klas Ia, b, c


 

 

 

7 lutego 2019 r. uczniowie klas 6a pod opieką pani Doroty Domańskiej i pani Małgorzaty Procek przygotowali przedstawienie „W krainie bajek”, które było połączone z lekcją biblioteczną.

4 marca 2019

Regionalny konkurs „Czego nie lubi książka”

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Czego nie lubi książka”.
Forma pracy: plastyczna lub graficzno-plastyczna takie, jak rysunek, notatka graficzna, mapa myśli, plakat, collage itp. (format A3, wykonane odręcznie, technika dowolna).
Prace wraz z oświadczeniem rodzica należy przekazać do 18 marca 2019 roku do biblioteki szkolnej SP 17.
Więcej informacji na plakatach oraz w bibliotece.
Regulamin konkursu dostępny w bibliotece i na stronie www biblioteki szkolnej.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu. Oświadczenie rodziców.

1 marca 2019

Uwaga konkurs !!!

Nauczyciele języka angielskiego zachęcają do wzięcia udziału w corocznym Szkolnym Konkursie Poezji i Piosenki Anglojęzycznej HAVE FUN, który odbędzie się we wtorek 2 kwietnia o godzinie 15.15 w sali 314. Kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.
Aby wziąć udział w konkursie należy nauczyć się wybranego wiersza lub piosenki w języku angielskim. Wyboru wiersza lub piosenki dokonujemy samodzielnie. Uczniowie chcący wykonać piosenkę przygotowują podkład muzyczny na płycie CD i dostarczają go do organizatorów najpóźniej do 29 marca.
W REGULAMINIE zamieszczamy linki do stron z przykładowymi wierszami.
Zapisy prowadzą nauczyciele języka angielskiego - na kartce należy podać swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł wiersza lub piosenki. PAMIĘTAJ! ZGŁOŚ SIĘ DO 29MARCA !!!
Regulamin konkursu.

28 lutego 2019

LIGA MATEMATYCZNA DLA KLAS 4 - 7

Serdecznie zapraszam uczniów klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych do udziału w kolejnym etapie Ligi Matematycznej, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 4 marca o godzinie 8.00 w sali 307.

27 lutego 2019

LIGA ORTOGRAFICZNA DLA KLAS 4 - 7

Za względu na nieobecność nauczyciela konkurs "LIGA ORTOGRAFICZNA" odbędzie się 14 marca 2018r. (w czwartek) o godz. 15.10 w sali 105.
Serdecznie zapraszam.

27 lutego 2019

„Mam talent”

SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 5 MARCA W SALI GIMNASTYCZNEJ W DWÓCH TURACH:
• KATEGORIE: TANIEC ORAZ INNE UMIEJĘTNOŚCI – GODZ. 16:00 – 17:00
• KATEGORIE: ŚPIEW ORAZ GRA NA INSTRUMENCIE – GODZ. 17:00 – 18:30

8 lutego 2019

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku 2018                                                               


8 lutego 2019

LIGA ORTOGRAFICZNA DLA KLAS 4 - 7

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w szkolnym konkursie "LIGA ORTOGRAFICZNA". Odbędzie się on 28 lutego 2018r. (w czwartek) o godz. 15.10
w sali 105. Serdecznie zapraszam.

5 lutego 2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.
Bieżące informacje ze stacji pomiarowych.
Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.

28 stycznia 2019

Liga Klubów Śląskich rocznika 2008


 

 

 

W dniu 25 stycznia 2019 roku na pływalni krytej Olimpijczyk w Gliwicach odbyła się II edycja Ligi Klubów Śląskich rocznika 2008. Nasi zawodnicy UKS Salmo Żory oraz uczniowie klas pływackich mistrzostwa sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 na tych zawodach uzyskali bardzo dobre wyniki. Najlepsze rezultaty to: I miejsce 50m stylem motylkowym Igor Pergół, III miejsce sztafeta chłopców 4x50m stylem dowolnym w składzie Pergół, Wróbel, Kosmala, Zając. V miejsce 100m stylem grzbietowym Oliwier Kosmala, VI miejsce 50m stylem dowolnym Igor Pergół, VIII miejsce 50m stylem dowolnym Oliwier Kosmala, XV miejsce 50m stylem motylkowym Weronika Jankowska, XV miejsce 50m stylem motylkowym Karol Zając, XVII miejsce 50m stylem motylkowym Sebastian Lewonko. W zawodach uczestniczyli ponadto Alicja Benkowska, Borys Błażejewski, Nadia Kula. Wszyscy ci zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe. W klasyfikacji punktowej po pierwszej rundzie z liczbą 258 punktów zajmujemy II miejsce na wszystkie kluby z województwa śląskiego. Trenerem zawodników jest Krzysztof Kretek. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

23 stycznia 2019

Kiermasz charytatywny


 

 

 

 

 

 

 

W grudniu w naszej szkole odbył się coroczny kiermasz świąteczny na rzecz podopiecznych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. Dzięki współpracy uczniów i rodziców na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac. Dziękujemy wszystkim za udział. W organizacji kiermaszu uczestniczyli nauczyciele, rodzice z Rady Rodziców i uczniowie naszej szkoły. Zebrano kwotę 1009,80 zł.
W imieniu chorych serdecznie wszystkim dziękujemy za wielki dar serca.

18 stycznia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

w związku z żałobą narodową ogłoszoną na dzień 19 stycznia 2019r. informujemy, że uroczysta akademia ku czci Patrona Szkoły rozpocznie się minutą ciszy.

Dyrekcja Szkoły

16 stycznia 2019

Zebrania z rodzicami

W dniu 21 stycznia 2019 r. / poniedziałek / odbędą się zebrania z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

16 stycznia 2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW


Informacja Urzędu Miasta Żory.

16 stycznia 2019

Główny Inspektor Sanitarny

Informacja
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

7 stycznia 2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.
Bieżące informacje ze stacji pomiarowych.
Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.

7 stycznia 2019

Podsumowanie akcji charytatywnej
„Pomóżmy kotom!”

 

 

 

Od 14 listopada do 7 grudnia 2018r. w naszej szkole trwała akcja charytatywna „Pomóżmy kotom!”, której celem było zebranie karmy oraz żwirku dla kotów przebywających w domach tymczasowych. Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu udało się zebrać 95 kilogramów żwirku i około 150 kilogramów karmy! Wszystkie zgromadzone produkty zostały posegregowane i dostarczone do wybranych kocich domów tymczasowych.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak aktywnie włączyli się do akcji, za pomoc i dobre serce.
Magdalena Hefele

2 stycznia 2019

Drodzy Rodzice, Przyjaciele, Sympatycy szkoły

Serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny „Gramy dla Artura”, który odbędzie się 26 stycznia 2019 roku o godz. 17.00 w kinie "Na Starówce", w Żorach. Dziewięcioletni Arturek jest uczniem naszej szkoły. Niestety, od pewnego czasu chłopiec boryka się ciężką chorobą nowotworową. Zamiast wspólnej zabawy z rówieśnikami czy nauki w szkole, ostatni okres spędził w szpitalach, przeszedł operacje i chemioterapie. Przed nim jeszcze długi czas walki.
Społeczność naszej szkoły pragnie wesprzeć Artura i jego rodzinę w tym trudnym czasie choroby. Obecność Państwa na koncercie, podczas którego wystąpią uczniowie i nauczyciele (śpiewający i tańczący), będzie pięknym gestem wsparcia dla chłopca.
Obok „strawy” duchowej, będą mogli Państwo wziąć udział w aukcjach Prezentów-Niespodzianek oraz zasmakować wypieków przy filiżance dobrej kawy lub herbaty czy zaopatrzyć się w wytwory rękodzielnicze.
Zwracamy się z ogromną prośbą o dostarczenie organizatorom: ciast, ciasteczek, gadżetów na aukcję, wytworów rękodzieła do 25 stycznia 2019r. do godz.15.00 do budynku SP17 przy ul. Boryńskiej 38c (G4)
Sprawmy, aby była to nasza wspólna dobroczynna impreza. Dobro powraca!
Koordynatorzy koncertu:
Katarzyna Szczygieł
Hanna Lazar-Jęczmionka
Anna Gaszka
Izabela Staniec
Piotr Krówka
Tatiana Boras (SP17 ul. Dąbrowskiego 15)

1 stycznia 2019

JASEŁKA

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr17 im. Stanisława Ligonia w Żorach mają zaszczyt zaprosić na przedstawienie jasełkowe pt.:” Bóg się rodzi” w dniu 3 stycznia 2019r. (czwartek) o godz.17.00 w sali gimnastycznej tejże szkoły.

21 grudnia 2018

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia
i nadziei.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

20 grudnia 2018

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego
pt. ”NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 

 

 

Do organizatorów konkursu wpłynęło ponad 20 prac , które zachwycały różnorodnością oraz pomysłowością. Konkurs kierowany był do uczniów klas I-III oraz IV – VII. Spośród wszystkich prac jury wybrało kartki następujących uczniów:
Klasy I – III:Czytaj więcej.

19 grudnia 2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.
Bieżące informacje ze stacji pomiarowych.
Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.

18 grudnia 2018

ALARMU SMOGOWY III STOPNIA

W dniu 18.12.2018 r. Wojewódzki Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadziło II poziom alertu smogowego. W dniu jutrzejszym tj. 19.12.2018 r. prognozuje się wystąpienie na w/w terenie ALARMU SMOGOWEGO. ( III stopień) Mając powyższe na uwadze prosimy o zapoznanie się z treścią ostrzeżeń, powiadomienie pracowników, osób przebywających w państwa placówkach, oraz zastosowanie się do wydanych zaleceń.
Powiadomienie o wprowadzeniu III poziom alertu smogowego
Powiadomienie o wprowadzeniu II poziom alertu smogowego

18 grudnia 2018

Finał Szlachetnej Paczki

 

 

 

 

Już po raz drugi udało nam się wspólnie (z rodzicami, uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły) zebrać wszystkie potrzebne rzeczy i stworzyć paczkę dla wybranej rodziny – pani Marii i pana Jana, którzy są rodziną zastępczą dla trójki uczących się wnuków. Tym razem przygotowaliśmy 23 świąteczne paczki. Pokazaliśmy po raz kolejny, że jesteśmy wrażliwi, otwarci na drugiego człowieka, a przede wszystkim potrafimy bezinteresownie pomagać. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc, zaangażowanie, wsparcie i dobre słowo. Dzięki Wam byliśmy świadkami spełniania najprostszych marzeń, wzruszenia i niesamowitych emocji. Odnieśliśmy sukces, ponieważ w rodzinie zagościła radość, nadzieja i wiara w drugiego człowieka.
Cała rodzina serdecznie dziękuje za wszystko – za trud, poświęcony czas, bezinteresowność, życzliwość. Życzą wszystkim zdrowych i radosnych Świąt, pełnych miłości i ciepła. Czytaj więcej

13 grudnia 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 grudnia 2018

LIGA ORTOGRAFICZNA DLA KLAS 4 - 7

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w szkolnym konkursie "LIGA ORTOGRAFICZNA". Odbędzie się on 18 grudnia 2018r. (we wtorek) o godz. 15.10
w sali 105. Serdecznie zapraszam.

13 grudnia 2018

Zapraszamy Uczniów i Rodziców do ofiarowania ciastek i pierników domowego wypieku na kiermasz świąteczny na rzecz chorych przebywających w Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. Ozdobnie zapakowane ciastka można przynosić do środy, 19 grudnia do sali 203 lub do pokoju nauczycielskiego.


6 grudnia 2018

Mistrzostwa Śląska - 11 lat

 

 

W dniu 1 grudnia na pływalni krytej Olimpijczyk w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Śląska zawodników 11-letnich. Nasz klub reprezentowało 12 osób. Najlepsze wyniki osiągnęli: 11 miejsce Zosia Ździebło 100m stylem motylkowym, 12 miejsce Matylda Kubiak 50m stylem klasycznym, 14 miejsce Zosia Ździebło 50m stylem motylkowym, 15 miejsce Jasmina Winiarska 100m stylem grzbietowym, 15 miejsce Zosia Ździebło 200m stylem dowolnym. Pozostali zawodnicy znacznie poprawili swoje rekordy życiowe. Gratulujemy.

6 grudnia 2018

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę zbliżających się Świąt Regulamin.

4 grudnia 2018

Mistrzostwa Śląska - 10 lat

 

 

 

30 listopada w Dąbrowie Górniczej odbyły się Mistrzostwa Śląska zawodników 10-letnich. Nasz klub reprezentowało 11 zawodników. Najlepsze wyniki to: 1 miejsce - Mistrz Śląska Igor Pergoł 50 m styl motylkowy, 2 miejsce Igor Pergoł 50 m styl klasyczny, sztafeta chłopców 4 x 50 m styl zmienny Pergoł, Kosmala, Wróbel, Zając, 3 miejsce Igor Pergoł 100 m styl zmienny, sztafeta chłopców 4 x 50 m styl dowolny Pergoł, Kosmala, Wróbel, Zając, 4 miejsce Igor Pergoł 50 m styl dowolny, 5 miejsce Urszula Śliwka 50 m styl klasyczny, 6 miejsce Wróbel Maciek 50 m styl klasyczny, Urszula Śliwka 100 m styl klasyczny, 7 miejsce Oliwier Kosmala 50 m styl grzbietowy, 8 miejsce sztafeta dziewcząt 4 x 50 m styl zmienny Śliwka, Jankowska, Kula, Benkowska, 10 miejsce Urszula Śliwka 100 m styl zmienny, 11 miejsce Oliwier Kosmala 50 m styl dowolny oraz 100 m styl dowolny, 12 miejsce Wróbel Maciek 100 m styl klasyczny, 14 miejsce Urszula Śliwka 100 m styl grzbietowy, 15 miejsce Wróbel Maciek 100 m styl zmienny. Pozostali zawodnicy znacznie poprawili swoje rekordy życiowe.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze rekordy życiowe i wysokie wyniki.

4 grudnia 2018

KONSULTACJE Z RODZICAMI

W dniu 10 grudnia 2018 r. / poniedziałek / w godz. 16.00- 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców w budynku SP 17 przy ulicy Dąbrowskiego 15, a w budynku przy ulicy Boryńskiej 38c konsultacje odbędą się w godzinach 17.00 - 19.00. Konsultacje odbędą się wg ustalonego harmonogramu.

4 grudnia 2018

Szkolny Konkurs Plastyczny „Ozdobna kompozycja świąteczna” dla wszystkich uczniów szkoły

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy przestrzennej przedstawiającej ozdobną kompozycję bożonarodzeniową. Praca może być w formie stroika na stół, ozdoby choinkowej, wianka świątecznego, itp. Prace wykonują uczniowie wspólnie z rodzicami w domu. Termin składania prac upływa 17 grudnia 2018 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej. Regulamin.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

4 grudnia 2018

Warsztaty ręcznego malowania bombek w klasie 1b i 3a

 

 

 

W dniu 29 listopada 2018r. uczniowie klasy 1b i 3a uczestniczyli w warsztatach malowania bombek. Do naszej szkoły przyjechał pan, który najpierw wyświetlił dzieciom film pokazujący z bliska proces wytwarzania bombek. Potem bardzo dokładnie omówił krok po kroku etapy malowania bombki wraz z najważniejszymi zasadami bhp. Potem dziewczynki i chłopcy rozpoczęli ręczne dekorowanie własnych bombek. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymali wszystkie niezbędne materiały do dekorowania – różnokolorowe farbki, brokaty i kleje. Powstały piękne, unikatowe ozdoby choinkowe, które zostały spakowane do specjalnego, wygodnego kartonika. Dzieci były zachwycone wytworami własnej pracy.

4 grudnia 2018

I SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

 

 

 

W dniu 26 listopada 2018r. w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Turniej Szachowy dla uczniów klas II – V. W dawnych czasach w szachy grali tylko królowie, królowe oraz rycerze i damy dworu w zamkach i pałacach. Uczestnicy biorący udział w „królewskiej grze” podkreślili wagę zdarzenia, ubierając się wyjątkowo elegancko i galowo. Odbyło się 5 rund, a nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał pan Dawid Boruta – zawodowy sędzia szachowy.
W kategorii dziewcząt zwyciężyły:
I miejsce – Alicja Bieńkowska – klasa 5a II miejsce – Zuzanna Broda – klasa 3a III miejsce – Nela Macura – klasa 4d Wyróżnienie – Oliwia Szafrańska – klasa 4d
W kategorii chłopców zwyciężyli: I miejsce – Karol Młyński – klasa 3a II miejsce – Krzysztof Szpyrka – klasa 4g III miejsce – Olaf Płucienniczak – klasa 4g Wyróżnienia: Jakub Szweter – klasa 2a, Borys Płuciennik – klasa 2a, Wojciech Orłowski – klasa 2b, Alan Ciosek – klasa 3a, Hubert Ziółkowski – klasa 3a, Łukasz Buch – klasa 4d, Oskar Polus – klasa 4d, Paweł Beńkowski – klasa 4a
Pani wicedyrektor Magdalena Świaczny – Szafraniec pogratulowała zawodnikom zwycięstwa, a następnie wręczyła im pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Organizator – opiekun koła szachowego – Agnieszka Zdziebło

4 grudnia 2018

Laureaci Żorskiego Konkursu Plastycznego „Anioł”

Julia Skrzyszowska kl. I d
Hanna Balińska kl. IV a
Łukasz Sikora kl. IV g
Jakub Nawara kl. IV g
Alan Kuśmirek kl. VII d
Natan Kuśmirek kl. VIII c
Zwycięzcom gratulujemy!Magdalena Nawrot, Katarzyna Łapińska

30 listopada 2018

Informacja dotyczącą jakości powietrza na terenie Żor
na dzień 30.11.2018 r. godz. 10.00

Trwa akcja ratownicza na terenie zakładu utylizacji opon w dzielnicy Kleszczów. W akcji dogaszania bierze udział ok. 26 zastępów staży pożarnych i ok 70 strażaków. W czynnościach wykorzystuje się sprzęt ciężki. Wg. informacji kierującego akcją ratowniczą, dogaszanie i prace zabezpieczające mogą jeszcze potrwać kilka dni. Ze względu na utrzymującą się jakość powietrza zaleca się:
-osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu
-pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie wolnym powietrzu do niezbędnego minimum i unikać wietrzenia mieszkań
-wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane
-długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym
-zaleca się również w miarę możliwości używanie maseczek antysmogowych, które można kupić w aptekach oraz sklepach z artykułami budowlanymi.
Jakość powietrza (w związku z pożarem) badana jest całodobowo na obszarze miasta. Ostatnie wynik badań na godz. 6.00, 30.11.2018 r. Jednocześnie informujemy, że dane pomiarowe wykazywane przez czujniki znajdujące się na terenie miasta mają jedynie charakter poglądowy. Oficjalne wynik podawane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na stronie: powietrze.katowice.wios.gov.pl.
Dalsze informacje będą zamieszane na bieżąco. PCZK Żory

29 listopada 2018

Krzysztof Poznański z NaukowoTV.

 

 

 

23 listopada 2018r. uczniowie klas IV i V wzięli udział w prelekcjach nt.” Internet jako narzędzie do zdobywania wiedzy” prowadzonych przez youtubera pana Krzysztofa Poznańskiego z NaukowoTV. Pan Krzysztof zapoznał uczniów ze sposobami rozwijania swoich pasji poprzez Internet , a także wskazał jak może nam pomagać w nauce oraz wspierać w codziennych sytuacjach życiowych. W wolnym czasie uczniowie chętnie zadawali pytania oraz zbierali autografy od zaproszonego gościa. Przeprowadzonym zajęciom towarzyszył prawdziwy wulkan pozytywnych emocji. Całe spotkanie zasponsorowała Rada Rodziców naszej szkoły. Dziękujemy !!!

27 listopada 2018

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego
pt.: „Mądrze i bezpiecznie korzystam z Internetu”.

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego pt.: „Mądrze i bezpiecznie korzystam z Internetu”. Czytaj.

26 listopada 2018

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I
„Bezpieczna droga do szkoły - jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

 

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy. Nagrodzone prace plastyczne zostaną wyeksponowane na korytarzu pierwszego piętra na terenie naszej placówki. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w wyznaczonym dniu, o którym zwycięzcy zostaną wkrótce powiadomieni. Oto wyniki:Czytaj.

26 listopada 2018

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Anioł”

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Anioł” Czytaj.

19 listopada 2018

LIGA ORTOGRAFICZNA DLA KLAS 4 - 7

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w szkolnym konkursie "LIGA ORTOGRAFICZNA". Odbędzie się on 29 listopadaa 2018r. (w czwartek) o godz. 15.10
w sali 304. Serdecznie zapraszam.

22 listopada 2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.

19 listopada 2018

Szanowni Państwo!

W tym roku po raz drugi nasza szkoła postanowiła włączyć się w projekt „SZLACHETNA PACZKA” i przygotować świąteczną paczkę dla wybranej rodziny. Jest to akcja, która łączy darczyńców, rodziny w potrzebie, wolontariuszy. Wierzymy, że podobnie jak ostatnio, dzięki życzliwości, zaangażowaniu i wrażliwości uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników uda nam się spełnić niewielkie marzenia jednej z rodzin. Spośród wielu potrzebujących z internetowej bazy danych wybraliśmy rodzinę pani Marii (58l.) i pana Jana (65l.), którzy są rodziną zastępczą dla trójki uczących się wnuków: Daniela (18 l.), Maksymiliana (9 l.) i Aleksandra (9 l.).
Startujemy pełni zapału i zachęcamy do przyłączenia się do akcji.
Czytaj więcej.

19 listopada 2018

UWAGA KONKURS

W dniu 26.11.2018 r. (poniedziałek) w sali 105 o godz. 15:10 odbędzie się szkolny konkurs Przysłowia i powiedzenia polskie.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych.
Osoby chętne prosimy o zgłoszenie swojego udziału paniom – Tatianie Boras i Agnieszce Długosz.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 23.11.2018 r. (piątek).

18 listopada 2018

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Drodzy i Szanowni,
20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.Czytaj list.

17 listopada 2018

Liga Klubów Śląskich rocznika 2009

W dniu 15.11.2018 roku w Dąbrowie Górniczej odbyła się I runda Ligi Klubów Śląskich rocznika 2009. Nasz klub reprezentowało 10 zawodnikó. Najlepszy wynik uzyskała Olga Kosińska, która zajęła 14 miejsce na 50m stylem grzbietowym oraz 15 miejsce na 50m stylem dowolnym. Dla większości zawodnikó były to pierwsze zawody pływackie. Gratulacje i życzymy dalszych rekordów i sukcesów.

15 listopada 2018

Rada Rodziców

Informujemy, że w czwartek 22 listopada br. o godzinie 17.30 w jadalni szkolnej odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

15 listopada 2018

Dyktando z języka angielskiego

Drodzy uczniowie, 6 listopada odbyło się szkolne dyktando z języka angielskiego. Oto jego zwycięzcy.
W kategorii klas 4-6:
1 miejsce - Maksymilian Paluch 4G, 2 miejsce - Marek Mostowski 5D, 3 miejsce - Laura Hankus 5G.
W kategorii klas 7-8:
1 miejsce - Patryk Piekuszowski 7B, 2 miejsce - Dawid Rogus 8B, 3 miejsce - Alan Kuśmirek 7D.
Zwycięzcom gratulujemy (prawie) bezbłędnej pisowni, a nagrody zostaną wręczone przez nauczycieli języka angielskiego.

15 listopada 2018

„Żory moja mała ojczyzna – na 100 % Niepodległa”

Wyniki wojewódzkiego konkursu pt. „Żory moja mała ojczyzna – na 100 % Niepodległa” w tematach: 100 widokówek, 100 zagadek i 100 wierszy o Żorach Czytaj.

14 listopada 2018

ZBIÓRKA

Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły, rodziców i nauczycieli, aby włączyli się do akcji pomocy kotom przebywającym w domach tymczasowych. Potrzebna jest karma (zarówno sucha jak i mokra) oraz żwirek, które prosimy przynosić do sali 211 do dnia 7 grudnia 2018r. do p. Magdaleny Hefele.
Z góry bardzo dziękujemy za wszelką pomoc

 

 

13 listopada 2018

Biblioteka szkolna zaprasza

Biblioteka szkolna zaprasza do korzystania z naszego katalogu on-line: https://m002663.molnet.mol.pl W katalogu możesz sprawdzić, jakie książki są dostępne w bibliotece. Nasza biblioteka zmieniła oprogramowanie, wypożyczamy książki przy użyciu czytnika i kodów kreskowych. Odwiedzaj nas także na https://bibliotekasp17.jimdo.com/

13 listopada 2018

List Minister Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.W związku z powyższym, kierujemy do Państwa list. Czytaj.

13 listopada 2018

Liga Klubów Śląskich rocznika 2008

 

 

 

W dniu 09.11.2018 roku na pływalni krytej Olimpijczyk w Gliwicach odbyła się I edycja Ligi Klubów Śląskich rocznika 2008. Nasi zawodnicy UKS Salmo Żory oraz uczniowie klas pływackich mistrzostwa sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 na tych zawodach uzyskali bardzo dobre wyniki. Najlepsze rezultaty to: 2 miejsce sztafety 8 x 50m stylem dowolnym w składzieŚliwka, Jankowska, Benkowska, Kula, Pergoł, Wróbel, Kosmala, Zając, 3 miejsce 50m stylem klasycznym Igor Pergoł, 5 miejsce 50m stylem klasycznym Urszula Śliwka, 6 miejsce 50m stylem grzbietowym Oliwier Kosmala, 100m stylem dowolnym Igor Pergoł, 7 miejsce 50m stylem klasycznym Maciej Wróbel, sztafeta 4 x 50m stylem zmiennym dziewcząt w składzie Śliwka, Jankowska, Benkowska, Kula. W zawodach uczestniczyli pondto Sebastian Lewonko, Borys Błażejewski, Julia Dunikowska. Wszyscy ci zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe. W klasyfikacji punktowej po pierwszej rundzie z liczbą 160 punktów zajmujemy 2 miejsce na 32 kluby z województwa śląskiego. Terenerem zawodników jest Krzysztof Kretek. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

9 listopada 2018

UWAGA

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 roku (najbliższy poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych. Szkoła w ten dzień będzie zamknięta.

 

 

 

 

 

 

9 listopada 2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.
POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

6 listopada 2018

Puchar Sprintu Night&Lights

 

 

 

W dniu 03.11.2018 roku zawodnicy naszego klubu z rocznika 2008 wzięli udział w „Pucharze Sprintu Night&Lights” w Gliwicach. W porannych eliminacjach startowali: Urszula Śliwka, Karol Zając, Maciej Wróbel, Oliwier Kosmala i Igor Pergół. Do wyścigów finałowych dostali się: Urszula Śliwka na 50 m w stylu klasycznym, Maciej Wróbel w stylu klasycznym na 50 m, Oliwier Kosmala na 50 m w stylu motylkowym i 50 m stylem grzbietowym, oraz Igor Pergół na 50 m stylem motylkowym, 50 m stylem klasycznym i 50 m stylem dowolnym. Ostatecznie w finałach Ula zajęła 3 miejsce, Maciej 4 miejsce, Oliwier w motylu 8 miejsce i w grzbiecie 6, a Igor ex aequo 2 miejsce w motylu i 3 miejsce w stylu dowolnym. Należy podkreślić, że były to ich pierwsze starty na długim, 50 metrowym basenie.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy zdobycia kolejnych życiowych rekordów!

6 listopada 2018

Szkolny konkurs plastyczny „Anioł”

Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,
- rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
- stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych formach plastycznych,
- rozwijanie zainteresowań.
Warunki uczestnictwa:
a. Konkurs jest skierowany do uczniów w kategoriach wiekowych:
klasy I – III Szkoły Podstawowej
klasy IV – VI Szkoły Podstawowej
klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej
klasy III Gimnazjum
b. Technika prac dowolna (np. rysunek, obraz malowany, witraż, mozaika, płaskorzeźba, rzeźba, itp.).
c. Format prac plastycznych nie większy niż A3.
Prace wraz z wypełnionym formularzem wypełnionym przez rodziców (formularz do pobrania w świetlicy), należy składać do 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) do świetlicy szkolnej.Regulamin.

6 listopada 2018

Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia 17 października obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej to okazji ogłoszony został w szkole konkurs KALIGRAMY, uczniowie przygotowali też piękne plakaty przedstawiające korzyści płynące z nauki języków obcych, z których zorganizowana została wystawa w holu szkoły. W ramach projektów na zajęciach języka angielskiego uczniowie wykonali plakaty przedstawiające flagi krajów anglojęzycznych. Punktem kulminacyjnych było jednak przedstawienie, w którym wzięli udział uczniowie klas 4-7. Mieliśmy okazję usłyszeć na temat historii powstania EDJO, poznać kilka słów w innych językach europejskich, podziwialiśmy też występ uzdolnionych uczniów klasy 2b w piosence Hello Song, no i wreszcie, obejrzeliśmy nową wersję Czerwonego Kapturka. Nasi uczniowie udowodnili, że lubią język angielski i świetnie radzą sobie z jego użyciem w sztuce teatralnej. Dziękujemy wszystkim aktorom za zaangażowanie i świetny występ! A wszystkich naszych uczniów zachęcamy do nauki języków!

4 listopada 2018

100-lecie odzyskania niepodległości

 

 

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, wpisała się w kalendarz tegorocznych uroczystości państwowych. Także i w naszej szkole 27 października 2018 r. odbyła się z tej okazji akademia. W uroczystym apelu, który rozpoczął się od odśpiewania hymnu narodowego, wzięli udział uczniowie naszej szkoły, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice. Uczniowie klas VI i VII przedstawili program artystyczny o patriotycznym charakterze pt.: „Żeby Polska była Polską…”.
Uczniowie klas I-III z wychowawcami wykonali na tę okazję piękne, biało-czerwone kotyliony. 11 listopada 1918 roku był pierwszym dniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli i nieobecności na mapie Europy, Polska stała się samodzielnym państwem. Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Do występów przygotowali uczniów: p. Adam Cisek i p. Iwona Winiarska. Tematyczną dekorację wykonała p. I. Winiarska i p. Liliana Wójtowicz, pomocą techniczną służyli p. Agata Grześczak i p. Henryk.

4 listopada 2018

XVI Ogólnopolskie Jesienne Spotkania Artystyczne Ballo 2018

 

 

 

26 października 2018r. w żorskim MOKu uczennica klasy VI Wiktoria Potempa uczestniczyła w XVI Ogólnopolskich Jesiennych Spotkaniach Artystycznych Ballo 2018.Wśród grona uczestników Wiktoria zajęła III miejsce. Wykonała piosenkę pt. "Pracować będzie lżej". Opiekę artystyczną objął nauczyciel muzyki Tomasz Świercz.
Ciesząc się z osiągniętego sukcesu, życzymy dalszych na scenie muzycznej.

30 października 2018

Szkolne dyktando z języka angielskiego
dla klas 4-6 oraz 7-8

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym dyktandzie z języka angielskiego dla klas 4-6 oraz 7-8. Dyktando odbędzie się dnia 6 listopada w sali 307( budynek SP-17)
o godzinie 15:30 – klasy 4-6,
o godzinie 16:00- klasy 7-8.
ZAPRASZAMY!

29 października 2018

Mityng pływacki w Boguszowicach

 

 

 

 

27 października 2018 r. na pływalni krytej w Boguszowicach odbył się Mityng pływacki. Nasz klub reprezentowało 27 zawodników. W większości startów nasi zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze, uzyskując dobre czasy i poprawiając swoje rekordy życiowe. Zdobyliśmy łącznie 18 medali. Na zdjęciach wszyscy medaliści . Wszystkim gratulujemy występu.

29 października 2018

KONKURS PLASTYCZNY dla klas pierwszych
"Bezpieczna droga do szkoły - jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Bezpieczna droga do szkoły - jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” Czytaj.

27 października 2018

LIGA MATEMATYCZNA DLA KLAS 4 - 7

Serdecznie zapraszam uczniów klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych do udziału w pierwszym etapie Ligi Matematycznej, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 29 października o godzinie 8.00 w sali 307.

25 października 2018

Liga Klubów Śląskich

24 października w Radlinie odbyła się I runda ligi klubów śląskich, zawodników rocznika 2007. Klub nasz reprezentowało 14 zawodników: Zdziebło Zosia, Grzymała Hania, Kubiak Matylda, Staniszewska Alena, Kozłowska Kinga, Szklarz Sandra, Winiarska Jasmina, Domowicz Laura, Śledź Hania, Blaton Jakub, Kotecki Mateusz, Różański Mateusz, Kurowski Paweł, Rehlis Patryk. Najlepsze wyniki to: 16 miejsce Zdziebło Zosia - 100 m styl klasyczny i zmienny, 19 miejsce Kotecki Mateusz - 100m styl klasyczny, 20 miejsce Blaton Jakub - 50m styl motylkowy. Wszyscy nasi zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe.

20 października 2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim.

18 października 2018

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
pt.: „Mądrze i bezpiecznie korzystam z Internetu”

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.: „Mądrze i bezpiecznie korzystam z Internetu”Regulamin.

18 października 2018

UWAGA

W dniu 20.10.2018r. boisko ORLIK będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

16 października 2018

KONSULTACJE Z RODZICAMI

W dniu 29 października 2018 r. / poniedziałek / w godz. 17.00- 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców. Konsultacje dla rodziców odbędą się wg ustalonego harmonogramu.

15 października 2018

Spotkanie klasy 6c z pisarką Joanną Krzyżanek

 

 

 

 

Spotkanie klasy 6c z pisarką Joanną Krzyżanek - projekt ,,Pociąg do mowy" w ramach programu ,,Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018"

15 października 2018

DĄB NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

 

W dniu 11 października 2018 roku o godzinie 10.00 na terenie naszej szkoły odbyło się uroczyste wkopanie dębu i tabliczki upamiętniającej setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z Dyrektor Gabrielą Kozik i Wicedyrektor Magdaleną Świaczny - Szafraniec oraz nauczycielami p. Małgorzatą Salamon i p. Olgą Czyż posadzili dąb, każdy uczestnik przyczynił się do upamiętnienia rocznicy. Mamy nadzieję, że nasz dąb za 100 lat będzie pięknym drzewem.

11 października 2018

„Moda na bibliotekę – moja biblioteka szkolna za 100 lat.”

Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. Praca konkursowa to praca plastyczna (format i technika dowolna) przedstawiająca bibliotekę szkolną za 100 lat.
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i biblioteki oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku wśród społeczności uczniowskiej.
4. Prace muszą być wykonane samodzielnie, z poszanowaniem wszelkich praw autorskich.
5. Konkurs trwa od 15.10.2018 r. do 31.10.2018 r.
6. Podpisane prace należy przynosić do biblioteki szkolnej.
7. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury.
8. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 06.11.2018 r. a nagrodzone prace zostaną opublikowane na gazetce i na stronie internetowej biblioteki.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!


11 października 2018

PRZYRODNICZY KONKURS PLASTYCZNY:„MOJE DRZEWO”
dla klas 1- 6

Od dwunastu lat, 10 października obchodzimy Święto Drzewa. W tym roku chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie drzew w przyrodzie i gospodarce człowieka.
Konkurs plastyczny o tematyce: „Moje drzewo” przeznaczony jest dla uczniów klas I- VI. Praca w formacie A4 powinna przedstawiać drzewo, techniką dowolną. Każda praca na odwrocie musi zawierać: imię i nazwisko, klasa. Termin składania prac: do 15.10. 2018r.
u pani Sylwii Sauer (pokój 109) bądź wychowawców klas.


11 października 2018

LIGA ORTOGRAFICZNA DLA KLAS 4 - 7

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w szkolnym konkursie "LIGA ORTOGRAFICZNA". Odbędzie się on 30 października 2018r. (we wtorek) o godz. 15.10
w sali 105. Serdecznie zapraszam.

9 października 2018

Wizyta klas Ic i IIIa w Centrum Edukacji Regionalnej w Osinach

 

 

 

 

W dniu 5 października 2018r. odbyła się wycieczka uczniów klas 1c i 3a pod opieką wychowawców – Agnieszki Zdziebło, Agnieszki Kornak i pani Sonii Skrobol do Centrum Edukacji Regionalnej w Osinach na zajęcia pt.” Kiszenie kapusty”. Dzieci mogły dowiedzieć się o pochodzeniu i zastosowaniu kapusty oraz jej znaczeniu w prawidłowym żywieniu. Zapoznały się ze zwyczajami kiszenia kapusty z wykorzystaniem dawnych sprzętów. Atrakcją było szatkowanie kapusty na ręcznej szatkownicy i deptanie kapusty w beczce. Chłopcy i dziewczynki degustowali zdrową i pyszną surówkę przygotowaną z kiszonej kapusty, jabłek i marchwi. Dzieci nauczyły się różnych zabaw i przyśpiewek. Robiły inscenizację do wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Każda klasa wykleiła również swoją „główkę” kapusty z bibuły. Zajęcia sprawiły wszystkim wiele radości. Przestrzegano zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania się.

8 października 2018

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 Terminy konkursów.
Regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 Regulaminy konkursów.

3 października 2018

Konkurs Fotograficzny „Nasza klasa - NiepodlegŁa ”

Tematem konkursu jest niepodległa klasa, czyli to, jak uczniowie jako klasowy zespół rozumieją niepodległość, w czym się ona wyraża w odczuciu całej klasy, co dla współczesnych uczniów oznacza pojęcie „niepodległa klasa”. Temat musi być przedstawiony w formie fotografii w dowolnym formacie. Zdjęcie może być wykonane np. podczas lekcji wychowawczej, dopuszcza się możliwość pomocy nauczyciela.
Każda klasa może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielną fotografię.
Prace należy składać w świetlicy szkolnej (w obu budynkach szkoły) w terminie do 31 października 2018 r.
Nagrodzone zostaną trzy prace (po jednej z każdej kategorii wiekowej). Nagrodą dla zwycięskich klas są darmowe wejściówki do kina!!! Regulamin konkursu.


2 października 2018

KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY

Z okazji Europejskiego Święta Języków Obcych, które obchodzone jest co roku 26 września, zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy kaligram słowa w języku angielskim lub niemieckim.
KALIGRAM polega na takim przedstawieniu wybranego słowa, aby jego graficzna forma była jednocześnie obrazem danego słowa. Wybrane słowo należy przedstawić w taki sposób, aby jego znaczenie było czytelne, a kolejność liter w wyrazie zachowana. Kaligram nie jest podpisem rysunku.
Prace można oddawać do 16 października 2018 roku nauczycielom języka angielskiego lub w pokoju nauczycielskim. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VII.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Opracowanie kaligramu w języku angielskim lub niemieckim.
- Format pracy: A4.
- Dowolna płaska technika.
- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.
- Praca powinna zawierać dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, klasa.


28 września 2018

SZKOLNY KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY
„Żory – moja mała ojczyzna na 100% niepodległa”

Konkurs podzielony jest na trzy tematy:
- 100 widokówek o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
- 100 zagadek o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
- 100 wierszy o Żorach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
i adresowany jest do uczniów:
- klas 1-3 szkoły podstawowej,
- klas 4-8 szkoły podstawowej, w tym gimnazjalistów.
Motywem przewodnim każdego z tematów jest miasto Żory, jego przyroda, architektura, historia, nowoczesność, przeobrażenia i rozwój. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU PLASTYCZNEGO

10 września 2018

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019 będzie można kontynuować w STU ERGO HESTIA oraz w INTERRISK Vienna Insurance Group.
• STU ERGO HESTIA suma ubezpieczenia 14 000 zł, składka wynosi 56 zł.
• INTERRISK Vienna Insurance Group suma ubezpieczenia 20 000 zł, składka wynosi 60,10 zł.
Zakres ubezpieczenia Więcej informacji.

8 września 2018

PLAN LEKCJI

Nowy plan lekcji w zakładce
Plan lekcji.

6 września 2018

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku

Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku.

6 września 2018

Zebrania z rodzicami

W dniu 10 września 2018 r. / poniedziałek / odbędą się zebrania z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

6 września 2018

 

 

 

 

 

 

4 września 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019. Czytaj.

4 września 2018

Konkurs plastyczny "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa"

Regulamin konkursu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Czytaj.

Zgoda Czytaj.

 

 

 

22 sierpnia 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019
3 września 2018r. /poniedziałek/

  • Budynek przy ulicy Dąbrowskiego 15- sala gimnastyczna
  • KLASY VI a, VI b, VI c, VI d, VI e oraz VII a, VII b – GODZINA 9.30
  • KLASY IV a, IV b, IV c, IV d oraz V a, V b, V c, V d, V e, V f, V g, V h – GODZINA 10.30
  • KLASY II a, II b, II c, II d oraz III a - GODZINA 11.00
  • KLASY I a, I b, I c, - GODZINA 11.30
  • Budynek przy ulicy Boryńskiej 38c- sala gimnastyczna
  • KLASY III GIMNAZJUM oraz VIII – GODZINA 8.00
  • KLASY IV e, IV f, IV g oraz KLASY VII c, VII d – GODZINA 8.45
  • KLASY I d, I e - GODZINA 9.45

Archiwum - rok szkolny 2017/2018
Archiwum - rok szkolny 2016/2017
Archiwum - rok szkolny 2015/2016
Archiwum - rok szkolny 2014/2015
Archiwum - rok szkolny 2013/2014
Archiwum - rok szkolny 2012/2013
Archiwum - rok szkolny 2011/2012
Archiwum - rok szkolny 2010/2011
Archiwum - rok szkolny 2009/2010
News bottom.

Copyright © 2018 SP 17